LATVIJAS RAUNDNETA ČEMPIONĀTS 2021

ATVĒRTAIS
4. SEPTEMBRĪ
9:00 - 18:00
JIP MĀRUPĪTE
REĢISTREJIES

MIX
5. SEPTEMBRĪ
10:00 - 18:00
UZVARAS PARKS
REĢISTRĒJIES

                                               SPIKEBALL PRO   

Spikeball
                               SPIKEBALL 

0